WAA Pindah Alamat ke Sankt Peders Gade 12, 2. 279, 9400 Nørresundby

WAA - Forening World Acehnese Association nu flytte til nye Adresse / Organisasi World Acehnese Association sekarang pindah lamat ke tempat yang baru: Sankt Peders Gade 12, 2. 279, 9400 Nørresundby - Aalborg/Denmark.
Meulai tanggai 02/04/16, rakan-rakan aktivis WAA kalheuh musyawarah dalam peukara pinah alamat u teumpat njang baro karena teumpat awai kameupulang, dari Rughaven 39 f, 9000 Aalborg - keu Sankt Peders Gade 12, 2. 279, 9400 Nørresundby - Aalborg/Denmark. 

Untuk djinoë sigala surat meunjurat ka bak alamat njang baro njan. Teurimonggeunaseh ateuh silaga perhatian rakan-rakan mandum !
Salam,


Team WAA
http://www.waa-aceh.org/
Email : atjehwaa@gmail.com
Previous Post Next Post