13 Tahun Lembaga WAA


Aalborg: Selasa, tanggal 17/11/20, World Acehnese Association (WAA) genap13 tahun. Perjalanan panjang sebuah organisasi persatuan masyarakat Aceh bansigom Donja, tentu mempunyai banyak tantangan dan lika liku dalam kerja-kerja kelembagaan tetapi menyenangkan :)


Namun tantangan tersebut menjadi sebuah acuan untuk memaksimalkan kemajuan dalam berorganisasi sesuai misi visi serta program. Pengalaman, ide dan gagasan saling berbagi satu sama lain dengan rakan-rakan terus termotivasi kerja sosial secara bersama.

Seulamat Milad World Acehnese Association ke 13 tahun. Semoga kita semua terus berkarya secara sukarela dan menjadi amalan dalam berbuat sesuatu yang mempunyai syafaat serta menjadi nilai ibadah. InsyaAllah kedepan dengan kebersamaan kita sukses kan berbagai aktivitas dan program-program mulia.

Terimakasih kepada anggota WAA dan rakan-rakan bansigom Donja atas dukungan dan partisipasi bersama dalam melakukan kerja-kerja dalam organisasi seucara umum.

Bansigom Donja Keu Aceh!

Wassalam
Team BALEÉ ALAM
Koordinator, World Acehnese Association
Addrese : Sankt Peders Gade 12, 9400 Nørresundby.
CVR-Nr.34034869
Tlf : +45 50364319
Email: atjehwaa@gmail.com
https://www.waa-aceh.info
https://www.facebook.com/WorldAcehneseAssociation/

Previous Post Next Post