Aktivis WAA Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW

WAA : Senin,12 rabiul awal 1438 H / 12 december 2016, memperingati hari lahirya baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang rasul pembawa kesempurnaan cahaya Iman dan Islam bagi umat manusia.

Sebagai umat muslim yang taat dan patuh kepada aturan syariat Islam, umat pun senantiasa menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan menjauhi setiap larang yang dapat memberatkan amal buruk di akhirat.

Maka, dari wujud penyempurna akhlaq manusia diturunkanlah Nabi Muhammad SAW oleh Allah SWT membawa misi untuk memperbaiki setiap sifat dan sikap buruk dari umat manusia di dunia. Sungguh telah ada pada diri rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan syafaat hari kiamat kelak dengan memperbanyak mengingat Allah sebagai mana jejak langkah perjuangan Nabi kita Muhammad SAW.

Tiadalah apa yang dibawa oleh sang baginda Nabi Muhammad SAW terkecuali kasih sayang dan akhlaq mulia. Ya baginda Nabi Muhammad SAW, rasul kami hingga akhir zaman yang menerangi kehidupan. Dialah teladan umat sepanjang masa utusan Allah SWT.

Seluruh aktivis Waa, mengucapkan Seulamat memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW.


Team WAA
Previous Post Next Post